x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models x Maquetes i construccions