x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC