x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita