x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita