x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp