x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita