x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes