x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes