x Gestió d'informació x Eines TIC x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita