x Gestió d'informació x Eines TIC x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita