x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura x Sortides i treball de camp