x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació oral x Comunicació escrita