x Experimentació x Comunicació oral x Material manipulable