x Experimentació x Representacions i models x Animacions i simulacions x Maquetes i construccions