x Experimentació x Representacions i models x Indagació i recerca x Material manipulable