x Experimentació x Representacions i models x Indagació i recerca x Gestió d'informació