x Experimentació x Representacions i models x Material manipulable x Indagació i recerca