x Experimentació x Representacions i models x Material manipulable x Raonament i argumentació