x Experimentació x Representacions i models x Material manipulable x Resolució de problemes