x Experimentació x Representacions i models x Material manipulable x Sortides i treball de camp