x Experimentació x Representacions i models x Material manipulable x Treball en context