x Experimentació x Representacions i models x Maquetes i construccions x Animacions i simulacions