x Experimentació x Representacions i models x Maquetes i construccions x Material manipulable