x Experimentació x Representacions i models x Resolució de problemes