x Experimentació x Representacions i models x Resolució de problemes x Mapes i plànols