x Experimentació x Representacions i models x Taules i gràfics x Gestió d'informació