x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions