x Comunicació oral x Resolució de problemes x Experimentació x Projectes de centre