x Comunicació oral x Resolució de problemes x Experimentació