x Comunicació oral x Literatura x ODS x Raonament i argumentació