x Experimentació x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo