x Indagació i recerca x Experimentació x Comunicació oral x Treball en context