x Material manipulable x Comunicació oral x Treball en context