x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral x Experimentació x Treball en context