x Material manipulable x Experimentació x Comunicació oral x Sortides i treball de camp