x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació x Representacions i models