x Comunicació oral x Indagació i recerca x Treball en context x Material manipulable