x Comunicació oral x Treball en context x Comunicació escrita