x Material manipulable x Comunicació oral x Sortides i treball de camp