x Representacions i models x Taules i gràfics x Experimentació