x Experimentació x Indagació i recerca x Material manipulable x Treball en context