x Indagació i recerca x Treball en context x Material manipulable x Experimentació x Comunicació oral