x Experimentació x Jocs x Raonament i argumentació