x Experimentació x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Treball en context