x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Experimentació x Material manipulable