x Fonts primàries x Treball en context x Exercitació lingüística