x Jocs x Experimentació x Raonament i argumentació