x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral