x Representacions i models x Experimentació x Comunicació oral x Sortides i treball de camp