x Experimentació x Raonament i argumentació x Treball en context